คำนวนค่าเสียภาษีรถยนต์

** รถขนส่งสินค้า จะใช้ภาษีตาม มาตรา85 ให้ระบุแต่ วันจดทะเบียน น้ำหนักรถเปล่า และ วันภาษีหมด เท่านั้น
ชนิดของรถยนต์ :

ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) :

น้ำหนักรถเปล่า (ก.ก.) :

ปีจดทะเบียน :

วันภาษีขาด :

ชนิดของพลังงาน:

  

Thanapob T.(YUN) Tel  :093-124-3388
Line: prakansk , Line@ :@prakan